Adegoke S / Borovinskaya A
0 : 0

Court 4 (Sharm El Sheikh)
Mousa D S N M M / Salem M