Alabdullah, Bader
0 : 0

Court 3 (Sharm El Sheikh)
Taddia, Leonardo