Braithwaite, Thomas
2 : 1

Court 8 (Darwin)
Vickery, Lachlan