Pencheva L / Radulova Y
0 : 0

Court 4 (Varna)
Ersoz V / Ozerova A