Peterson, Rebecca
2 : 0

Center Court (Chennai)
Jimenez Kasintseva, Victoria